22. juli-senteret

Forberedende presentasjon

Vi anbefaler at skolene forbereder elevene godt før de besøker 22. juli-senteret. Elevene vil ha større utbytte av besøket hvis de har kjennskap til de faktiske hendelsene 22. juli 2011 på forhånd.

Det er utarbeidet en presentasjon som lærere kan ta i bruk til dette formålet. Denne presentasjonen inneholder et minimum av den forkunnskapen elevene bør ha før et besøk: Presentasjon (PDF)

Vi anbefaler å bruke fordypningsteksten «Terrorangrepet 22. juli 2011» som et grunnlag for undervisningen.