22. juli-senteret

Fortellinger om 22. juli – Arbeid med kilder: Historiebevissthet og kildekritikk

Her finner du en nedlastbar versjon av gruppeoppgaven som gjennomføres i vårt undervisningsopplegg «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli». I tillegg til å forklare og gå gjennom selve oppgaven, gir PDF-versjonen både informasjon om oppgavens faglige utgangspunkt, formål, og tips til forarbeid. Den presenterer også konkrete eksempler på innganger til diskusjon og refleksjon underveis i gjennomføringen. Denne læringsressursen er særlig rettet mot lærere som ikke har anledning til å ta med elever til et besøk i 22. juli-senteret.

Om oppgaven:

Elevene skal reflektere rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskutere kildenes innhold, verdi og mangler.

Oppgaven gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, om årsaker og konsekvenser. Samtidig fungerer oppgaven som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet.

  • Tema: Historiebevissthet og kildekritikk
  • Tidsbruk: 45 minutter
  • Anbefalt målgruppe: 9. trinn – VG3

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses ulike klassetrinn og elevgrupper. Se den gjerne som et utgangspunkt heller enn en fasit, og lag din egen versjon.

Last ned PDF-versjonen av oppgaven Fortellinger om 22. juli – Arbeid med kilder her.

Les mer om undervisningsopplegget Min historie – Personlige historier fra og om 22. juli her.