22. juli-senteret

Høyreekstremisme som et globalt fenomen

Høyreekstremisme, og autoritære og antidemokratiske tendenser er globale fenomener som ikke er forbeholdt Europa og USA. Høyreekstremisme arter seg ulikt i ulike deler av verden og tilpasses konteksten den utvikler seg i. I Asia er India og Kina to sentrale eksempler på land som har hatt en utvikling med autoritære og høyreekstreme tendenser. Utviklingen i disse landene har i tillegg en spredningseffekt på andre land i regionen.

India

India betegnes som verdens største demokrati. Samtidig beveger landet seg i en mer antidemokratisk og autoritær retning. I de siste tiårene har hindunasjonalisme fått økt oppslutning i landet. Breivik omtalte Indias hindunasjonalistiske bevegelse som en alliert i manifestet sitt. Terroristen ga uttrykk for viktigheten av at høyreekstreme og islamofobiske bevegelser i Europa og India blir allierte og tar lærdom fra hverandre.

Regjeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) er tett knyttet til hindunasjonalistisk tankegang. Hindunasjonalister ønsker at hinduismen skal ha en større plass i det indiske samfunnet. De er tilhengere av Hindutva- ideologien. Hindutva går ut på ideen om at hinduismen er både en religion og et folk. Det vil si at hindutva setter likhetstegn ved den religiøse identiteten og den nasjonale identiteten. Denne hindu – definisjonen kan i tillegg favne buddhister, sikher og jainer fordi deres religioner har opprinnelse fra det indiske subkontinentet.

Muslimer og kristne ekskluderes fra dette fellesskapet fordi deres religioner har oppstått utenfor India. Ifølge hindunasjonalistisk tenkning vil de aldri kunne se på India som sitt hellige hjemland. Muslimer og kristne er fremmede som truer det indiske identitetsfelleskapet. De opplever vold og krenkelse og særlig den muslimske minoriteten anses som fienden. Personer som anklages for å spise storfekjøtt, flerreligiøse par og misjonærer blir utsatt for hatkriminalitet. Såkalte mobb-angrep hvor sinte folkemasser går til angrep på mennesker er ikke uvanlig i India.

Amnesty International har registrert 72 mobb-angrep i første halvdel av 2019. 37 av disse var rettet mot muslimer. Ifølge den tverrkirkelige internasjonale kristne misjonsorganisasjonen, Åpne Dører, er det i gjennomsnitt over to voldelige angrep mot kristne hver dag i India.

I 2019 ble det vedtatt to lovendringer som har fått oppmerksomhet:

(1) Kashmirs særstatus i den indiske grunnloven som ga kasjmirere en stor grad av selvstyre og spesielle rettigheter i Kashmir ble opphevet. I ettertid ble det innført portforbud i tillegg til at mobilnett og internett ble stengt i Kashmir. Det har vært konflikt i flere tiår om hvem som skal kontrollere fjellområdet Kashmir som ligger mellom India og Pakistan. Fjellområdet har en muslimsk majoritet. Opphevelse av særstatus kan åpne opp for å innlemme Kashmir som en del av India uten dialog med sentrale aktører i Kashmir.

(2) Endringer i den indiske statsborgerskapsloven vil gjøre det lettere å få indisk statsborgerskap for forfulgte grupper fra Pakistan, Afghanistan og Bangladesh som er ankommet India før 2015. Endringen gjelder ikke for forfulgte muslimske grupper. Loven kritiseres for systematisk forskjellsbehandling.

I tillegg er det innført antikonverteringslover flere steder i landet. Flere muslimske stedsnavn som for eksempel Allahabad er byttet ut og skolebøker i enkelte delstater er blitt revidert.

I den tidlige fasen av koronapandemien florerte konspirasjonsteorien «corona jihad» i sosiale medier. Den går ut på en angivelig muslimsk plan om å spre korona blant hindumajoriteten og stammer fra et smitteutbrudd i en muslimsk forsamling med både lokale og utenlandske deltakere. Det gikk falske rykter om at muslimske grønnsak- og fruktselgere slikket på varene sine for å spre smitte. «Corona jihad» er en parafrase av «love jihad»; konspirasjonsteorien som beskylder unge muslimske menn for å forføre hindu-jenter for å få dem til å konvertere.

Kina

Kina har en rekke ulike etniske og religiøse grupper. Majoritetsgruppen hankinesere er i flertall i alle provinser og autonome regioner bortsett fra Xinjiang og Tibet. Xinjiang er den eneste kinesiske provinsen med muslimsk flertall.
Uigurene som er en minoritetsgruppe med tyrkisk avstamning, utgjør den største muslimske gruppen. De har tidligere hatt perioder med selvstyre og mange ønsker selvstendighet og selvstyre i det de referer til som Øst-Turkistan.

Kinesiske myndigheter har iverksatt omfattende tiltak i Xinjiang for å kontrollere uigurbefolkningen og andre minoriteter og målet er å oppnå «etnisk helhet». Uigurenes og andre minoriteters religion- og kulturutfoldelse blir undertrykt. Opp mot 1 million eller flere uigurer, kasakhere og andre minoriteter holdes i interneringsleirer uten siktelse eller dom. En person kan bli plassert i leirene for «mistenkelig atferd».

Eksempler på begrunnelser for internering ifølge Amnesty International og andre kilder:

• langt skjegg
• kontakt med familie eller bekjente i utlandet
• studert eller arbeidet i et muslimsk land
• fått for mange barn
• bønn etter måltider

Tidligere innsatte forteller om politisk og kulturell hjernevasking, tortur og annen mishandling. Lekkede dokumenter viser at tjenestepersoner oppfordres til å vise «ingen nåde». Den øvrige befolkningen i området utsettes for systematisk masseovervåking.

Ifølge en rapport fra Australian Strategic Policy Institute (ASPI) utfører minst 80 000 uigurer tvangsarbeid i fabrikker over hele Kina for noen av verdens mest kjente merker i tillegg til å delta på «politisk omskolering», som vil si å gi avkall på islam og erklære troskap til regjeringspartiet Kinas kommunistparti (KKP). Flere hundre tusen minoritetskvinner er blitt tvunget til å bli sterilisert, ta abort eller å sette inn spiral. Mellom 10 000 – 15 000 moskeer og helligdommer i regionen er helt eller delvis rasert i perioden 2016 – 2019.

Flere forskere og menneskerettighetsorganisasjoner mener utviklingen i Kina nå  oppfyller kriteriene for folkemord (straffeloven § 101).

 

Kilder

Ahmed, R. (2018, 12. oktober). Renaming India: Saffronisation of public spaces, Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/renaming-indiasaffronisation-public-spaces-181012113039066.html

Amnesty International. (2020). Fengslet uten dom i Xinjiang. https://amnesty.no/aksjon/fengslet-uten-dom-i-xinjiang

Amnesty International. (2020) Tvunget til å hjernevaske fanger i Kina. https://amnesty.no/fanget

Amnesty International India. (2019). Halt the hate. https://amnesty.org.in/wpcontent/uploads/2019/10/Halt-The-Hate-KeyFindings-Amnesty-International-India-1.pdf

Amnesty International India. (2019). Hate Crime Reports On An Alarming Rise –Reveals Amnesty International India’s ‘Halt The Hate’. https://amnesty.org.in/newsupdate/hate-crime-reports-on-an-alarming-rise-reveals-amnesty-internationalindias-halt-the-hate/

deHahn, P. (2019, 5. juli). More than 1 million Muslims are detained in China—but
how did we get that number?, Quartz. https://qz.com/1599393/how-researchersestimate-1-million-uyghurs-are-detained-in-xinjiang/

Den norske Uighurkomiteen. (2020). Pressemelding: Uttalelse fra Den norske
Uighurkomiteen i anledning utenriksminister Wangs besøk i Norge 27. august.
http://uigurene.no/pressemelding-uttalelse-fra-den-norske-uighurkomiteen-ianledning-utenriksminister-wangs-besok-i-norge-27-august/

Justice for all. (2020). Uighur Genocide ((202) 922-5878). https://www.saveuighur.org/wp-content/uploads/2020/08/UighurGenocideReport.pdf

Doshi, V. (2018, 1. juni). India’s new textbooks are promoting the prime minister’s
favorite policies, critics allege, The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/06/01/indias-new-textbooks-are-promoting-theprime-ministers-favorite-policies-critics-allege/

Fonn, G. O. (2019, 8. desember). Muslimer skremt av indisk lov, Vårt Land. https://www.vl.no/nyhet/muslimer-skremt-av-indisk-lov-1.1635203

Hindustan Times (2017, 25. Juli). Rewriting history: Akbar lost to Maharana
Pratap; Mahatma, Nehru missing from texts, Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/rewriting-history-akbar-lost-to-maharana-pratapno-mahatma-or-nehru-in-texts/story-N0xOT7Pqq6XGEvAgFXnBvI.html

Hindustan Times. (2019, 15. september). Hindu Sena blackens Babar Road sign in Delhi, demand renaming, Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/cities/hindu-sena-blackens-babar-road-sign-in-delhi-demand-renaming/story-5aSE2C6A5P4YHCHqvpuccP.html

Human Rights Watch. (2019). Violent Cow Protection in India – Vigilante Groups
Attack Minorities. https://www.hrw.org/report/2019/02/18/violent-cow-protectionindia/vigilante-groups-attack-minorities

Ilkama, I. (2020, 18. mai). I India er korona et våpen. Religioner.no. https://religioner.no/aktuelt/i-india-er-korona-blitt-et-vapen/

Jacobsen, K. A. (2019, 10. september). Fundamentalisme – i hinduismen. I K. A.

Jacobsen, Store norske leksikon. https://snl.no/fundamentalisme_-_i_hinduismen

Jaffrelot, C. & Jairam, P. (2019, 16. november). BJP has been effective in transmitting its version of Indian history to next generation of learners, The Indian Express. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/education-ours-andtheirs-6121982/

Joahnnesen, I. T. (2015, 22. juni). Drømmen om et «rent» India: Hindunasjonalismens gjennombrudd, Fri tanke. https://fritanke.no/hindunasjonalismens-gjennombrudd/19.9881

Kenneth, H. (2019, 22. april). Hindunasjonalismen vokser fram, Vårt Land. https://www.vl.no/nyhet/hindunasjonalismen-vokser-fram-1.1469103

Khan, U. A., Sajjad, T. A. (2019, 15. desember). Nasjonalisme i India påvirker verden – Er Norge en fredsnasjon, bør vi bry oss, Utrop. https://www.utrop.no/plenum/ytringer/201130/

Klepsvik, E. (2020). Kinas befolkning. I E. Klepsvik (Red.), Store norske leksikon. https://snl.no/Kinas_befolkning

Kumar, R. (2014, 4. november). Hindu right rewriting Indian textbooks, Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/11/hindu-right-ideology-indiantextbooks-gujarat-20141147028501733.html

Løkkevik, O. (2019, 8. August). Ekspert om Kashmir-konflikten: – Største inngripen
noensinne, Verdens Gang. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/WbxPbL/ekspertom-kashmir-konflikten-stoerste-inngripen-noensinne

Nasjonal digital læringsarena. (2019). Hinduisme – organisering og retninger. https://ndla.no/subjects/subject:44/topic:1:198120/topic:1:198005/resource:6be185c4-f172-4d64-9ce1-d0efc999f6d1

Næverdal, C. (2019). Xinjiang. I E. Klepsvik (Red.), Store norske leksikon. https://snl.no/Xinjiang

Radio Free Asia. (2020, 13. August). Public Toilet Erected on Former Site of Razed Xinjiang Village Mosque, Radio Free Asia. https://www.rfa.org/english/news/uyghur/toilet-08132020142800

Ramzy, A. & Buckley, C. (2019, 16. november). ‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims, The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiangdocuments.html

Rønneberg, K. (2020, 1. juli). Zumrat ble satt på en buss med fem andre kvinner. Så ble hun tvangssterilisert av kinesiske myndigheter, Aftenposten. https://www.aftenposten.no/verden/i/Opwqa1/zumrat-ble-satt-paa-en-buss-med-fem-andrekvinner-saa-ble-hun-tvangsste

Rønneberg, K., Andreassen, T. A., Ringnes, T. (2020, 17. februar). Først da hun fikk se det hemmelige kinesiske dokumentet, skjønte Ruzunsa (35) hva som hadde skjedd med søsteren, Aftenposten. https://www.aftenposten.no/verden/i/opQEnm/foerst-da-hun-fikk-se-det-hemmelige-kinesiske-dokumentet-skjoente-ruzun

Sintash, B. K. & Uyghur Human Rights Project. (2019). Demolishing Faith: The Destruction and Desecration of Uyghur Mosques and Shrines. https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_report_Demolishing_Faith.pdf

The Economic Times. (2018, 11. november). Government approves renaming of 25
places in past one year, The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/government-approves-renaming-of-25-places-inpast-one-year/articleshow/66576241.cms

Vaaland, M. C. O. (2019, 15. januar). Flere kristne blir forfulgt, Vårt Land. https://www.vl.no/nyhet/flere-kristne-blir-forfulgt-1.1261836

Vaaland, M. C. O. (2019, 18. januar). Vestens spøkelse hjemsøker India, Vårt Land. https://www.vl.no/nyhet/vestens-spokelse-hjemsoker-india-1.1263534

Wang, M. (2020, 20. februar). More Evidence of China’s Horrific Abuses in Xinjiang. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2020/02/20/more-evidencechinas-horrific-abuses-xinjiang

Xiuzhong, V. X., Cave, D., Munro, J. L. K., Ruser, Nathan. (2020). Uyghurs for sale: ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang.  (Policy brief report No. 26/2020). https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2020-08/Uyghurs%20for%20sale%2024%20August%202020.pdf?q0utM5u2Efa0YrzcjinWKIvkzF_IZWMn

Zenz, Adrian. (2020). Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s
Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang. The Jamestown Foundation. https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Sterilizations-IUDs-and-Mandatory-Birth-Control-FINAL-27June.pdf?x31985

Åpne Dører (2017, 7. november). Hvorfor forfølges Jesus i India? https://www.opendoors.no/nyheter/hvorfor-forfoelges-jesus-i-india

Åpne Dører (2020) India. https://www.opendoors.no/forfoelgelse-2019/india