22. juli-senteret

Høyreekstremisme

Høyreekstremisme er en samlebetegnelse på partier og bevegelser til høyre for de konservative og borgerlige partiene i det parlamentariske systemet. Begrepet er gjerne avgrenset til bevegelser som er anti-demokratiske og som forfekter eller aksepterer vold som politisk virkemiddel.

Begrepet inkluderer nynazisme og nyfascisme, men også andre former for radikalnasjonalisme. Blant kjennetegnene som går igjen i høyreekstreme bevegelser er nasjonalisme, rasisme, fremmedfrykt, anti-demokratiske holdninger og autoritarianisme (fokus på lov orden, disiplin og for eksempel et svært tradisjonelt familiesyn, med utslag som motstand mot eller uvilje ovenfor homofili).

Historisk har høyreekstreme bevegelser ofte vært antisemittiske. En rekke moderne høyreekstreme bevegelser i Europa har heller vært preget av innvandringsmotstand, motstand mot innvandring fra andre deler av verden og/eller sterkt anti-islamske holdninger og motstand mot innvandring fra muslimske land.

Mange høyreekstreme bevegelser preges av en gjennomgående aksept av omfattende konspirasjonsteorier. I nynazistiske miljøer vil man gjerne forfekte forestillingen om en jødisk verdenskonspirasjon og om såkalte «sionistisk okkupasjonsregjeringer» (ZOG, zionist occupational government). Til dette knyttes ofte også holocaustbenektelse.

I andre høyreekstreme grupper råder forestillingen om at Europa er utsatt for en bevisst islamiseringsprosess iscenesatt av muslimske grupper i ledetog med blant annet politiske eliter, akademikere og journalister (den såkalte Eurabia-teorien). (1)

Anders Behring Breivik begrunnet terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og AUF som et forsvar mot det han kalte «det multikulturelle prosjekt». I 22. juli-dommen kan vi lese at: «Tiltalte mener at etniske nordmenn har blitt utsatt for overgrep i form av etnisk ‘dekonstruksjon’ siden Arbeiderpartiet åpnet for masseinnvandring i 1960-årene. Norge er transformert til en multikulturell stat, hvor det norske urfolket er i ferd med å bli utslettet. Alle partiene på Stortinget, men særlig Arbeiderpartiet, er ansvarlige for dette.»

Kilder:

(1) Strømmen, Øyvind. “Høyreekstremisme”. I Store norske leksikon. Sist oppdatert 21.04.14. https://snl.no/h%C3%B8yreekstremisme

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: “Høgreekstremismen og internett”

lovdata.no. Dom i 22. juli-saken, Oslo Tingrett