22. juli-senteret

Ideologi

Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse ideer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

En ideologi inneholder både et sett av mål og en samling av virkemidler. (1) Begrepet ideologi er blitt brukt i flere betydninger: som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer, som en positiv betegnelse for ordnende og motiverende ideer som et samfunn er avhengig av, negativt som interessebestemte og virkelighetsfordreiende kollektive oppfatninger.  I nyere tid er begrepet ideologi brukt om forskjellige samfunnsforklaringer som kan virke mer til fordel for noen grupper enn for andre, for eksempel klasseideologi eller kjønnsideologi. (2)

Kilder:

(1) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskaplig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 100.

(2) Skirbekk, Sigurd. “Ideologi”. I Store norske leksikon. Sist oppdatert 01.09.17. https://snl.no/ideologi