22. juli-senteret

Innvandring

«Innvandring, innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der. (…) Innvandringen til Norge består i hovedsak av flyktninger og asylsøkere, arbeidsinnvandrere, visse grupper spesialister, og familiemedlemmer til disse gruppene. I tillegg kommer en del grupper som oppholder seg i Norge midlertidig, som studenter, au pairer og sesongarbeidere.» (1)

Kilder:

(1) Myhre, Jan Eivind. «Innvandring». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 18.01.17.  https://snl.no/innvandring

Tips til videre lesning:

Regjeringen.no. Justis- og beredskapsdepartementet. Temaside: «Innvandring og integrering».

IMDi.no. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.