22. juli-senteret

Kompetansemål i demokrati i praksis – valgfag

Læreplan i valgfaget demokrati i praksis – utvalgte kompetansemål

Demokrati

  • gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier
  • bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordommer og forholde seg kritisk til kilder
  • argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i valgfaget demokrati i praksis (DIP1-01)». https://www.udir.no/kl06/DIP1-01