22. juli-senteret

Kompetansemål i historie og filosofi – programfag

Læreplan i historie og filosofi – utvalgte kompetansemål

Politiske ideer og ideologier

  • gjøre rede for utviklingen av demokratiske ideer og samfunnsorganisering og drøfte utfordringer knyttet til realiseringen av disse
  • gjøre rede for hvordan ideologier gir forenklede beskrivelser av virkeligheten og drøfte om dette er i konflikt med demokratiske idealer
  • gjøre rede for hvordan terror og ikke-vold har vært brukt og begrunnet i politisk kamp og diskutere etiske problemer knyttet til slike virkemidler

Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

  • gjøre rede for forskjellen på fortid og historie, og diskutere i hvilken grad en historieframstilling kan gi en sann framstilling av fortiden
  • bruke historiefaglige metoder for å undersøke problemstillinger og utforme en faglig framstilling
  • forklare begrepet historiebevissthet og vurdere hvordan historiebevissthet kan prege menneskers forståelse av egne muligheter og begrensninger
  • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i historie og filosofi – programfag (HIF1-02)». https://www.udir.no/kl06/HIF1-02