22. juli-senteret

Kompetansemål i KRLE – 9. og 10. trinn

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) – utvalgte kompetansemål

Religiøst mangfold

  • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

Filosofi og etikk

  • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
  • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
  • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE1-02)».https://www.udir.no/kl06/RLE1-02/Hele/Kompetansemaal/etter-10.-arstrinn