22. juli-senteret

Konspirasjonsteori

En forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Konspirasjonsteorier tar oftest utgangspunkt i historiske hendelser, og består av utvalgte fakta og spekulasjoner som til sammen skal bevise at det står en overordnet, ondsinnet konspirasjon bak. I historisk sammenheng har konspirasjonsteorier ofte blitt brukt for å svekke eller skade religiøse grupper; særlig velkjent er teorien om den “jødiske verdenssammensvergelsen” som de tyske nazistene brukte som påskudd for sine systematiske angrep på jødene, som endte med holocaust.

Eurabia:
Et eksempel på en nyere konspirasjonsteori er «Eurabia». «Eurabia» er et nyord basert på en sammenstilling av ordene Europa og Arabia, ofte knyttet til forestillinger om at arabere eller muslimer øker sin innflytelse, eller er i ferd med å ta over Europa. Bruken av ordet er ofte knyttet til en konspirasjonsteori som hevder at europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og/eller organisasjoner for å gjøre Europa til en islamsk koloni.

Eurabia-forestillinger utgjør en sentral del av ideologien til det såkalte kontrajihadistiske bloggmiljøet. Forestillingene står også sentralt i terroristen Anders Behring Breiviks såkalte manifest, 2083 – a European Declaration of Independence, samt i propagandavideoen Breivik publiserte like før terrorangrepene 22. juli 2011.

Tilsvarende forestillinger om en ytre fiende i ledtog med en indre politisk elite er også svært ofte til stede i antisemittiske forestillinger. (2)

Kilder:

(1) «Konspirasjonsteori». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 22.09.17. https://snl.no/konspirasjonsteori

(2) Strømmen, Øyvind. «Eurabia». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 26.02.16. https://snl.no/Eurabia

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Konspirasjonsteorier»