22. juli-senteret

Konspirasjonsteorien Eurabia

Begrepet Eurabia er satt sammen av ordene Europa og Arabia, og er en konspirasjonsteori som hevder at europeiske eliter (politiske, akademiske og andre) samarbeider med arabiske land for å øke muslimsk innvandring til Europa. Ifølge konspirasjonsteoretikere er målet å gjøre Europa til en islamsk koloni. I en norsk kontekst er det først og fremst Arbeiderpartiet som er denne politiske eliten, den såkalte indre fienden som jobber for å islamisere Norge. «Eurabia» er nevnt 174 ganger i kompendiet til terroristen. «Islam» og «muslim» er nevnt henholdsvis 3466 og 3689 ganger på de rundt 1500 sidene. Breivik anser akademia, mediene og de fleste partiene på Stortinget som medansvarlige for at dette foregår.

Eurabia-konspirasjonsteorien er mer eller mindre til stede i hele Europa, og involverer ulike indre fiender i hvert land. Som regel pekes det på partier og medier med tilhørighet på den politiske venstresiden. En av hovedtenkerne bak konspirasjonsteorien er britisk-egyptiske Gisèle Littman, kjent som Bat Ye’or. I Norge har særlig bloggeren Fjordman forfektet disse ideene.

Ideen om at politiske eliter innad i et land samarbeider og konspirerer med ytre fiender er også svært fremtredende i konspirasjonsteorier om jøder. I dag ser vi en tendens til at antisemittiske og muslimfiendtlige konspirasjonsteorier smelter sammen i forestillingen om at jøder jobber målrettet for å oversvømme Europa med muslimer.

 

Kilder

Dyrendahl, A. & Emberland, T. (2019). Hva er konspirasjonsteorier. Universitetsforlaget.

Emberland, T. (2019) Hat og del. Arr 3/2019. https://arrvev.no/artikler/hat-og-del