22. juli-senteret

Multikulturalisme

Multikulturalisme er både et beskrivende og et normativt begrep. Den beskrivende betydningen viser til at vestlige samfunn i dag er sammensatt av kulturelt ulike grupper. Man kan si at vi lever i flerkulturelle samfunn. Den normative betydningen søker å bekrefte og fremme mangfold som modell for menneskelig liv, og å relativisere kulturell verdi.

En bredere europeisk høyrebevegelse ser det de kaller sentrale europeiske verdier som truet av ikke-europeiske minoriteter, og særlig muslimers, verdier. “Multikulturalistiske ideer” og “multikulturalistisk politikk” blir beskyldt for å ha støttet slike verdier. (1)

Kilder:

Fosshagen, Kjetil. “Multikulturalisme”. I Store norske leksikon. Sist oppdatert 20.02.15. https://snl.no/multikulturalisme