22. juli-senteret

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli ble opprettet 21. august 2011. Støttegruppa er åpen for de som var i og ved Regjeringskvartalet eller på AUFs sommerleir på Utøya, deres familier og nære relasjoner, uorganiserte frivillige hjelpere og de som på andre måter ble berørt av terrorangrepet 22. juli 2011.

Svært mange over hele landet ble rammet av terrorangrepet. De som er rammet utgjør en stor, sammensatt gruppe med ulike behov og meninger. Fremdeles er det behov for målrettet oppfølging av god kvalitet. Støttegruppas oppgave er å ivareta interessene til de rammede, slik at alle får det tilbudet de trenger. De har bidratt med viktig informasjon og rapportering til de nasjonale helsemyndighetene, og har formidlet informasjon om medlemmer som har opplevd at de ikke har fått den hjelpen de trenger. På denne måten har støttegruppa gitt viktige innspill i oppfølgingen av de rammede.

Støttegruppa er de berørtes kontaktpunkt mot offentligheten, mediene og myndighetene, og gjør et stort frivillig arbeid for å ivareta interessene til de som er rammet. De ønsker også å legge til rette for møteplasser der de som er rammet kan dele opplevelser, tanker og erfaringer – eller bare et sted der de kan gjøre noe hyggelig sammen.

Per juni 2019 hadde den nasjonale støttegruppa omtrent 1730 registrerte medlemmer.

 

Kilde

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli (2019). Om støttegruppen. https://22juli.info/om-stottegruppen/