22. juli-senteret

Panelsamtale – Minne og læring 8 år etter

I panelsamtalen er det undervisning om 22. juli som har hovedfokus. Siden 2015 har vi bygget en læringsakse fra Regjeringskvartalet til Utøya og fra 2020 skal skolenes undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap styrkes. Hvordan skal nye generasjoner lære om 22. juli, og hvilken betydning vil historien ha i fremtiden?

Deltakere

Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister

Lisbeth Røyneland, leder, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Ina Libak, leder, AUF

Trine Anker, professor i religionsvitenskap og leder for lektorprogrammet, MF

Jørgen Frydnes, daglig leder, Utøya

Fasilitator: Anne Talsnes, formidlingsansvarlig, 22. juli-senteret