22. juli-senteret

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

«Posttraumatisk stresslidelse, PTSD, angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser slik som grov vold, mishandling, krig og konsentrasjonsleiropphold, katastrofer, tortur, voldtekt, alvorlige ulykker eller alvorlige forbrytelser (for eksempel væpnet ran).» (1)

Diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ble først introdusert i 1980, og var i stor grad basert på det man observerte av psykiske senvirkninger hos krigsveteraner. Etter hver fant man at tilsvarende symptomer kunne sees hos andre som har opplevd traumatiske hendelser. De fleste traumepasienter fyller kriteriene for PTSD, noe som innebærer: har vært utsatt for livshendelse(r) eller situasjon(er) av usedvanlig truende eller katastrofal art, traumatiske hendelser blir gjenopplevd gang på gang i påtrengende minner («flashbacks»), drømmer eller mareritt, unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet, forhøyet alarmberedskap og vaktsomhet, økt skvettenhetreaksjon og søvnløshet. (2)

 

Kilder:

(1) Malt, Ulrik. «Posttraumatisk stresslidelse». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 03.01.17. https://sml.snl.no/posttraumatisk_stresslidelse

(2) Modum Bad. «Fakta om traume». http://www.modum-bad.no/behandling/traume/fakta/

Tips til videre lesning:

Landsforeningen for PTSD i Norge

Fordypningstekst: «Livet etter 22. juli – Å få PTSD og bli frisk igjen»

Tematikk