22. juli-senteret

“Hva skal vi lære bort om 22. juli?”

http://nettv.regjeringen.no/hva-skal-vi-laere-bort-om-22