22. juli-senteret

Radikalisering

Radikalisering er et begrep på prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål. Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, altså viljen til å bruke vold, som er sentral. Radikalisering og voldelig ekstremisme kan skje innen alle typer ideologier eller politiske retninger. (1)

Kilder:

(1) Regjeringen.no. «Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?». Sist oppdatert 16.12.14. https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/om-forebyggende-arbeid/hva-er-radikalisering-og-voldelig-ekstre/id663761/

Tips til videre lesning:

regjeringen.no. «Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme».

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). «Utveier.no – Radikalisering og voldelig ekstremisme. Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut».