22. juli-senteret

Rasisme og fremmedfrykt

Rasistiske holdninger vil si å rangere verdien på menneskegrupper ut fra bestemte kjennetegn, som hudfarge, religion eller nasjonal opprinnelse. Det at visse grupper anses som mindreverdige gjør at utestengelse og diskriminering mot disse lettere blir akseptert.

«Rasisme, tradisjonelt forstått som en oppfatning eller sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i distinkte «raser», og at disse kan rangeres etter deres verdi. (…) Det moderne rasismebegrepet, nyrasisme («neo-racism») oppstod på 1970-tallet som en «rasisme uten raser», hvor det ikke er biologisk opphav, men kulturell tilhørighet som er grunnlag for diskriminering. Da kan rasisme forstås som at noen mennesker med en annen kultur påstås å være av mindre verdi enn andre». (1)

Fremmedfrykt:
Rasisme begynner ofte med fremmedfrykt (xenofobi): redsel eller fiendtlighet overfor alt fremmed. Begrepet brukes spesielt om redsel eller motvilje overfor utlendinger. (2)

 

Kilder:

(1) Skorgen, Torgeir og Aksel Braanen Sterri. «Rasisme». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 23.10.17. https://snl.no/rasisme

(2) Store norske leksikon. «Xenofobi». Sist oppdatert 15.02.09. https://snl.no/xenofobi

Tips til videre lesning:

Haarr, Anne Gerd Grimsby og Kari Helene Partapuoli. «Om trakassering av muslimer og innvandrere etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet 22.07.2011». Antirasistisk senter, 2012.

HL-senteret. Kunnskapsbasen, «Rasisme»