22. juli-senteret

Refleksjonsoppgaver

 

Dette er oppgaver utviklet med tanke på diskusjon, refleksjon og drøfting i fellesskap elevene i mellom. 22. juli berører ulik tematikk som kan åpne for sentrale verdidiskusjoner og refleksjoner blant elevene.

Som forberedelse til læreren/supplement til oppgavene anbefales fordypningstekstene, som finnes her: Læringsressurser

Tematisk inndelte refleksjonsoppgaver (PDF):

Angrep på demokratiet

Arrene etter 22. juli 2011

Ekstremisme og demokrati

Motiv for terrorangrepene

Oppgjør med terroristen

Verdier

Alle oppgavene samlet:

Refleksjonsoppgaver_samlet