22. juli-senteret

Regjeringsadvokat

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Hovedoppgaven til Regjeringsadvokaten er å føre rettssaker på vegne av staten,og gi uttalelser om juridiske spørsmål. Klientene til Regjeringsadvokaten er statlege organ, det vil si regjeringen, departementene og deres underliggende etater. (1)
Regjeringsadvokaten bistås av advokater ved regjeringsadvokatembetet og av fullmektiger. Disse er ansatt av Statsministerens kontor. (2)

Kilder:

(1) regjeringsadvokaten.no. https://www.regjeringsadvokaten.no/

(2) Gisle, Jon. «Regjeringsadvokat». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 06.11.16. https://snl.no/regjeringsadvokat