22. juli-senteret

22. juli og rettssaken

-

Offisielle dokumenter om 22. juli 2011:

lovdata.no. Dom i 22. juli-saken, Oslo Tingrett

Andre rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011

regjeringen.no. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Fordypningstekster:

“Forvaring i 22. juli-saken”, av Berit Johnsen og Birgitte Langset Storvik

“Terrorangrepet 22. juli 2011”, av 22. juli-senterets utstillingsgruppe

“Verdier på prøve”, av Geir Lippestad