22. juli-senteret

22. juli og rettssaken

-

Offisielle dokumenter om 22. juli 2011:

lovdata.no. Dom i 22. juli-saken, Oslo Tingrett

Andre rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011

regjeringen.no. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Fordypningstekster:

«Forvaring i 22. juli-saken», av Berit Johnsen og Birgitte Langset Storvik

«Terrorangrepet 22. juli 2011», av 22. juli-senterets utstillingsgruppe

«Verdier på prøve», av Geir Lippestad