22. juli-senteret

Traume

«Traume, fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra». (1) En traume er en lidelse som oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. (2)

Se også: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Kilder:

(1) Malt, Ulrik. «Traume». I Store medisinske leksikon. Sist oppdatert 18.09.14. https://sml.snl.no/traume

(2) Modum-bad.no. «Fakta om traume». http://www.modum-bad.no/behandling/traume/fakta/