22. juli-senteret

Veier inn i ekstremisme

Hvorfor blir noen mennesker radikalisert inn i voldelig ekstremisme?

Tore Bjørgo, forsker på høyreekstremisme, beskriver fire hovedtyper av personer som deltar i voldelig ekstremisme:

1) De ideologiske aktivistene er ofte ressurssterke og idealistiske, og har ideologi og politikk som hovedmotivasjon. De har typisk lederroller og de bidrar ofte til radikaliseringen av sine venner.

2) Medløperne er drevet av sosiale nettverk og et ønske om tilhørighet framfor ideologi. De har ofte behov for anerkjennelse, aksept eller beskyttelse.

3) Eventyrerne er spenningssøkere som lar seg tiltrekke av vold, våpen, uniformer og kamp. De fantaserer ofte om heroiske roller, maskuline idealer og drømmer om heltestatus.

4)  De sosialt frustrerte tyr ofte til ekstremisme på grunn av personlige problemer som traumatiserende fortid, vanskelig familiebakgrunn, marginalisering, rusmisbruk, arbeidsledighet og annet.

Enkelte kan plasseres i flere av disse profilene. Profilene brukes til å skreddersy forebyggende tiltak rettet mot personer i risiko for radikalisering.

 

Kilder

Bjørgo, T. (2015, 18. februar). Hvem blir terrorister? NRK. https://www.nrk.no/ytring/hvem-blir-terrorister_-1.12215852

Bjørgo, T. (2017). Veier inn i voldelig ekstremisme – og ut igjen. Læringsressurser: fordypningstekst. 22. juli-senteret. https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/251/files/2019/05/Veier-inn-i-voldelig-ekstremisme-%E2%80%93-og-ut-igjen.pdf

Bjørgo, T. & Gjelsvik, I.M. (2015). Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. Oslo: Politihøgskolen. http://hdl.handle.net/11250/284584