22. juli-senteret

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er friheten alle mennesker har til å ytre seg, ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling, og til å velge å la være å ytre seg. Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, æreskrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. (1)

Kilder:

(1) Kierulf, Anine. «Ytringsfrihet». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 07.08.17. https://snl.no/ytringsfrihet

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Ytringsfrihet»

lovdata.no. «Kongeriket Norges Grunnlov, § 100»