22. juli-senteret

Tips til bruk av læringsressursene

Læringsressursene er utarbeidet som verktøy for lærere for undervisning om 22. juli og tilgrenset, relevant tematikk, både som for- og etterarbeid i forbindelse med skolebesøk til 22. juli-senteret, samt til selvstendig bruk i klasserommet. Ressursene er tilpasset undervisning for målgruppen til 22. juli-senterets undervisningstilbud: 9. trinn – Vg3, men kan også være relevante for andre elevgrupper, studenter og andre interesserte.

Menyvalg for undertemaer og klassetrinn:

Læringsressursene kan sorteres etter fag og/eller undertemaer. Samme ressurser kan passe inn under flere valg. Følgende undertemaer kan velges: Terrorisme og ekstremisme, Demokrati, Ytringsfrihet, medier og etikk, Historiebruk og minnekultur og Den norske rettsstaten.

Forklaring til inndelingen av læringsressursene:

Begrepsforklaringer:
Korte definisjoner på begreper som kan være relevante for undervisningen om 22. juli og tilgrenset tematikk. Her finnes det også tips til videre lesning om de ulike temaene.

Ferdige oppgaver og presentasjoner til elevene:
Oppgaver utformet som støtte til for- og etterarbeid til klassebesøk til 22. juli-senteret, samt til selvstendig klasseromsundervisning. Under hver oppgave finner du informasjon om hvilke klassetrinn oppgavene er egnet til, en oversikt utstyr som trengs, oppgaveark for utskrift/fremvisning i klasserommet og en lærerveiledning. I denne kategorien finnes det også en presentasjon som anbefales å vise klassen før besøk i 22. juli-senteret, samt refleksjonsoppgaver som er egnet til etterarbeid.

Kompetansemål:
En oversikt over utvalgte kompetansemål for ungdomsskole og videregående, som dekkes helt eller delvis av læringsressursene og undervisningsoppleggene i 22. juli-senteret.

Fordypningstekster:
Disse tekstene er skrevet av fagpersoner som har kompetanse på ulike temaer knyttet til 22. juli og relevant tematikk. Tekstene er tilpasset bruk i undervisning på ungdomsskole og videregående. Nye fordypningstekster legges jevnlig til læringsressursene.

Linker:
Her finner du tematisk inndelte lenkesamlinger, under overskriftene: 22. juli og rettssaken, Det offisielle Norges taler etter 22. juli, Minnemarkeringer og minnesteder, Om Regjeringskvartalet og Utøya, og Støtteorganisasjoner og -ressurser