22. juli-senteret

Rettssakene

Om oppgaven

Før dere går i gang med opplegget anbefaler vi at elevene har sett introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Tema: Rettsvitenskap
Tidsbruk: ca. 60 minutter (avhengig av organisering)
Anbefalt målgruppe: Rettslære 1 og 2 på videregående skole

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses klassen. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag gjerne din egen versjon. Opplegget bør avsluttes med en plenumssamtale i klasserommet.

Relevante fordypningstekster

Rettssaken mot Breivik i 2012
Breiviks søksmål mot staten i 2016-2017
Veier inn i ekstremisme
Breiviks radikaliseringsprosess – noen vanlige forklaringer
Tilregnelighetsspørsmålet 

Introduksjon

I denne oppgaven tar vi for oss rettssaken mot Breivik i 2012, tilregnelighetsspørsmålet, folkets og medienes påvirkning på straffesaker og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Under hvert bilde finner dere oppgaver som dere kan svare på individuelt eller i grupper.

 

Foto: Cornelius Poppe/ NTB scanpix

Oppgaver

Bildet er fra rettssaken mot Anders Behring Breivik i 2012.

 1. Hvilke aktører er tilstede i rettssalen?
 2. Hvilken straff fikk Breivik og hva var begrunnelsen for den?
 3. Hva betyr forvaring?

 

 

Foto: Heiko Junge/ NTB scanpix

Oppgaver

 1. Hva betyr det at noen er strafferettslig tilregnelig?
 2. Rettspsykiaterne i rettssaken mot Breivik i 2012 var ikke enige om hvorvidt han var tilregnelig. Hva var de uenige om – og hvilke argumenter var sentrale for de ulike synspunktene?

Refleksjonsoppgaver

Les Aftenposten-artikkelen

 1. Hvorfor mener advokaten at retten ikke har klart oppgaven sin?
 2. Reflekter rundt folkets og medienes påvirkning på fremtredende straffesaker – hvilke dilemmaer finner dere?

 

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oppgaver

 1. 1. juli 2015 stevnet Breivik den norske stat for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 og artikkel 8. Hva går disse artiklene ut på?
 2. Breivik anket saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hva ble utfallet av saken? Hvordan argumenterte domstolen?
 3. Hva er forholdet mellom det norske straffesystemet og internasjonale domstoler som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

Refleksjonsoppgave

Søk etter artikler og kronikker på nett som handler om rettsaken i 2016-2017.

 1. Reflekter rundt hvordan folket og mediene reagerer på denne rettsaken og hvordan den blir omtalt.