22. juli-senteret

Rettssak om prøveløslatelse – spørsmål og svar

1- Hva slags straff soner terroristen?

Anders Behring Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.
Forvaring er den strengeste straffen du kan få i Norge. En forvaringsstraff har ingen øvre grense, men kan vare livet ut.

2- Hvorfor blir det ny rettssak nå?

Når noen dømmes til forvaring settes det en minstetid.
22. juli-terroristens minstetid ble satt til 10 år, som var maks antall år i 2012.
Når minstetiden er sonet ferdig, kan forvaringsdømte søke om å bli prøveløslatt.
Hvis påtalemyndigheten sier nei til prøveløslatelse, går saken til retten.
Statsadvokaten mener Breivik er for farlig til å løslates og derfor skal det holdes rettsak i Skien fengsel fra 18.1.-20.1.2022.

3- Kan vi forvente flere rettssaker?

Teoretisk sett kan Breivik begjære seg løslatt hvert år, og spørsmålet kan derfor havne jevnlig i retten.

4- Hvor ofte kan han gå til retten?

I praksis tar rettsprosesser lang tid.
Siden det må ha gått ett år fra et eventuelt avslag om prøveløslatelse er rettskraftig (endelig avgjort i rettssystemet) før man kan søke om prøveløslatelse på nytt, blir det antakelig rettssaker sjeldnere enn hvert år.

5- Kan han bli prøveløslatt?

Det er ingen som tror at Breivik faktisk blir prøveløslatt. I rettssaken vil vi blant annet høre vurderinger fra psykiatere som har fulgt ham helt siden rettssaken i 2012 som forteller at han fortsatt er en fare for samfunnet.

6- Hvorfor er dette vondt og vanskelig?

Saken er en stor belastning for berørte etter 22. juli. Mange frykter også at Breivik vil bruke retten som en talerstol for sin høyreekstreme ideologi, slik han har gjort i de foregående rettssakene.

7- Les mer:

Forvaring i 22. juli-saken – 22. juli-senteret (22julisenteret.no)

https://22julisenteret.no/rettssystem-fordypningstekster/