22. juli-senteret

Samtalen om 22. juli – Beredskapen

13. august 2012 kom rapporten som slo fast at mye sviktet i myndighetenes evne til å beskytte samfunnet den 22. juli 2011. Politiets innsats på Utøya ble kritisert, men også staten fikk kritikk for manglende sikring av Regjeringskvartalet. Særlig brutal for etterlatte var konklusjonen om at angrepet i Regjeringskvartalet kunne vært avverget og at mange liv på Utøya kunne vært spart.

Rapporten ga ros til helsevesenet for god hjelp. Også innsatsen fra frivillige ved Tyrifjorden hadde stor betydning. Med fare for eget liv bisto de politiet og reddet ungdom fra Utøya.

Noen av rapportens konklusjoner har blitt kritisert for å være etterpåkloke og farget av kunnskapen etter angrepet og ikke det faktiske situasjonsbildet. Rapporten står likevel sterkt som en felles fortelling om hva som fungerte og ikke fungerte 22. juli 2011.