22. juli-senteret

Samtalen om 22. juli – Høyreekstremismen

Det brutale terrorangrepet sjokkerte en hel verden. Forskere påpekte imidlertid tidlig at det høyreekstreme hatet deles av flere og har lange historiske linjer både globalt og nasjonalt. Ifølge terroristen hadde Arbeiderpartiet sveket landet gjennom sin innvandrings- og likestillingspolitikk. Hans kompendium, for mange kjent som et manifest, gjengir utbredte konspiratoriske fiendebilder om blant annet muslimer, kvinner, etablerte medier, politikere og andre offentlige personer som plasseres på den politiske venstresiden. Terroristen mente at det pågår en form for borgerkrig og at dette rettferdiggjorde drapene.

Det høyreekstreme miljøet er i vekst i Norge, samtidig har det foregått en normalisering av det ekstreme språket. Det kommer til syne i det politiske ordskiftet, i kommentarfelt og i hverdagssamtalen.