22. juli-senteret

Vitneberetninger fra og om 22. juli

Det finnes et utallig antall historier om 22. juli. Så å si alle i Norge som levde 22. juli 2011 har sine fortellinger om hvor de var, hva de tenkte da nyheten kom om bomben i Oslo, da de først fikk høre om skytingen på Utøya. For de som ble rammet direkte, finnes like mange historier som mennesker som ble berørt. Her forteller noen av dem sine fortellinger, på film, gjennom tekster og lydopptak.  Fortellingene utgjør ikke hele historien om 22. juli, men de gir et viktig innblikk i noen av opplevelsene og refleksjonene de som var der bærer med seg i dag.

 

Videoopptak

Lydopptak

Skriftlige vitneberetninger

Opptak av vitnesamtaler i 22. juli-senteret

 

Om de som forteller

Noen av de som forteller her, har fortalt historiene sine mange ganger før, andre har i mindre grad snakket i offentligheten. Uansett koster det noe for de fleste av dem. I ulik grad kan det bringe tilbake minner en helst vil glemme, skape uro, savn og frykt. Likevel forteller de. De forteller fordi de mener det er verdt det, fordi andre trenger å høre. Det er vi takknemlige for. Takk til alle som har delt sine historier fra og om 22. juli i årene som har gått, de som deltar i møter med ungdom i 22. juli-senteret og på Utøya, og de som så langt har vært med å bidra med sine fortellinger.

På sikt vil enda flere historier til sammen danne et stadig bredere bilde av omfanget av terroren og hvordan den rammet.