22. juli-senteret

Skolekonkurranse 2022

22. juli-senteret inviterer igjen til skolekonkurranse!

I år er temaet for skolekonkurransen rasisme i lys av 22. juli. Terrorangrepet i 2011 og rasisme er tett knyttet sammen. I tiden før det ble kjent at terroristen var Anders Behring Breivik, ble det spekulert i hvem som sto bak angrepet. Mange trodde det var snakk om en islamistisk terrorgruppe, og det finnes flere eksempler på at muslimer og antatt muslimer ble verbalt og fysisk angrepet i timene før det ble kjent hvem terroristen var.

Da det så ble kjent at terroristen var høyreekstrem, viste det seg også at terrorangrepet var rasistisk begrunnet. Terroristen har sterkt muslimfiendtlige holdninger. Han mente at Arbeiderpartiet måtte angripes for å endre landet. Blant annet mente Breivik at ikke-etnisk norske, og særlig muslimer, måtte deporteres og all ny innvandring stoppes.

Rosetog og samhold i den nære ettertiden viser hvordan folk sto samlet for å vise at de aller fleste av oss ikke er enige med terroristen. Men var alle en del av dette «vi-et»? Og hvordan står det til i dag? Hvordan kan vi skape et samfunn der alle føler seg hjemme, inkludert, sett og hørt? Hvordan skal vi sørge for at rasistiske holdninger ikke får bredere fotfeste, men tvert imot minsker, og aller helst forsvinner?

I årets skolekonkurranse ønsker vi at dere setter 22. juli og rasisme på agendaen ved å lage et bidrag som dere sender inn til oss! Hvordan dere ønsker å gjøre det, er opp til dere. Kampanjer, spørreundersøkelser, kunst og kulturuttrykk, inkluderingsdugnad, debatt og argumentasjon – mulighetene er uendelige!

Vi har kun følgende krav og anbefalinger for bidraget deres:

  • Vi tar imot bidrag fra ungdomsskole og videregående skole
  • Bidraget må sendes inn digitalt, til post@22julisenteret.no. Dersom bidraget er fysisk, tar dere bilde av bidraget. Merk e-posten med ‘Skolekonkurranse 2022’
  • Bidraget skal sendes inn sammen med et følgeskjema, det finner dere her. Følgeskjemaet kan være et godt verktøy i planleggingen av bidraget deres
  • Dere kan sende inn ett eller flere bidrag per klasse
  • Vi ønsker at dere jobber tverrfaglig med årets skolekonkurranse, men det er ikke et krav
  • Vi har laget en undervisningspakke som dere kan bruke som forberedelser til skolekonkurransen, den finner dere her, men dere står selvfølgelig fritt til å legge opp undervisningen som dere ønsker

  • Bidraget må leveres innen 22. april 2022, bidrag som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert

Bidraget …

  • skal lære oss om 22. juli og rasisme, og viser hvordan disse henger sammen
  • kan vise oss hvordan vi kan jobbe antirasistisk
  • engasjerer oss som ser det – og bidrar kanskje til at vi bryr oss mer, og vil gjøre mer for å bekjempe rasisme

Og dere, vinnerbidrag vil vises frem i 22. juli-senteret og i sosiale medier!