22. juli-senteret

Stortingsvedtak om 22. juli-senteret i Nytt Regjeringskvartal

22. juli-senteret må fra 2019-2024 flytte til midlertidige lokaler grunnet byggearbeid i Regjeringskvartalet. Hvor læringssenteret skal plasseres etter 2024 og hva som skal skje med senterets lokaler etter at Høyblokka står ferdig er ikke bestemt.

Under behandling av stortingsmeldingen om Nytt Regjeringskvartal (Meld. St. 21 (2018-2019)) tirsdag 18. juni vedtok et enstemmig Storting imidlertid: «å be regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet.»

Mer om saksgangen og video fra debatten finner du på Stortingets nettsider.