22. juli-senteret

Takk for flotte besøk og bidrag, diskusjoner og refleksjoner!

 

 

Siden etableringen i 2015 har 22. juli-senteret utviklet seg fra å være et informasjonssenter til et læringssenter, og blant de 180 000 besøkende som har vært innom, har over 30 000 vært skoleelever som har deltatt i våre undervisningsopplegg.

Under byggingen av det midlertidig senteret høsten 2019 vil det i en periode ikke være anledning til å bestille opplegg for skoleklasser i senteret.

Bestillingsskjema for undervisningstilbud blir igjen tilgjengelig i oktober frem til senteret tar juleferie, 15. desember.

Ta i bruk våre læringsressurser!

Skal du undervise om 22. juli? Du velkommen til å benytte deg av våre mange læringsressurser. Her finner du blant annet fordypningstekster om 22. juli og tilgrenset tematikk, vitneberetninger fra og om terrorangrepet, og ikke minst ferdige opplegg for skoleelever.

For skoleklasser som holder til eller planlegger en tur til Oslo, har vi nylig utarbeidet et eget opplegg som lærere kan ta i bruk på egenhånd i Regjeringskvartalets minnelandskap.

Les mer og last ned opplegget her.

Vi er behjelpelig for å svare på spørsmål angående undervisning – både knyttet til våre tilbud og undervisning om 22. juli for øvrig. Ta kontakt på post@22julisenteret.no hvis vi kan hjelpe deg.

 

Første kvartal 2020 gjenåpner vi i midlertidige lokaler med ny utstilling og nye undervisningstilbud, men nå som vi har stengt fra 31. juli til 3. oktober vil vi gjerne takke alle skoler, lærere og elever vi har samarbeidet med i årene som har gått.

Tusenvis av elever fra grunnskole, videregående skole og voksenopplæring har gjennom fire år levert verdifulle bidrag til 22. juli-senteret gjennom deltakelse i våre tilbud. Produktene elevene har lagt igjen i senteret er unike vitnesbyrd om hvordan elever reflekterte rundt 22. juli på det første åstedet for terrorangrepet fem, seks, syv og åtte år senere. Vi ser frem til at senterets tilbud skal videreføres i midlertidige lokaler, og bli en permanent del av nytt Regjeringskvartal når dette til slutt står ferdig!

Herfra skal vi fortsette å legge til rette for at både de blant oss med egne minner og de blant oss med få eller ingen minner fra 2011 får solide kunnskaper om årsaker til og konsekvenser av terroren. Nye generasjoner skal rustes til å delta i den åpne og demokratiske samtalen om betydningen av 22. juli, nå og i fremtiden.

Fra 2020 skal undervisningen om 22. juli styrkes i norsk skole, samtidig som demokratisk medborgerskap introduseres som nytt tverrgående tema i læreplanen. Elevarbeidene er levninger fra 22. julis tidlige etterliv og en svært viktig ressurs i det videre arbeidet med å utvikle en historiebevisst og medborgerskapsorientert undervisning om 22. juli for fremtiden.

Vi vil takke samtlige skoler for flotte besøk og bidrag, diskusjoner og refleksjoner i årene som har gått. 

Vi håper å se dere igjen veldig snart!

 

Workshops for lærerstudenter

Vi reise ut til utdanningsinstitusjoner med foredrag og workshops om 22. juli-undervisning tilpasset kommende lærere. Les mer om tilbudet her