22. juli-senteret

Fortellinger om 22. juli: Historiebevissthet og kildekritikk

 

Om opplegget:

Elevene skal reflektere rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskutere kildenes innhold, verdi og mangler.

Opplegget gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, terrorangrepets årsaker og konsekvenser. Samtidig fungerer opplegget som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet.

Et mangfold av fortellinger og kilder

I den grad 22. juli er til stede i bevisstheten til dagens skoleelever, er det i minkende grad som personlige minner, og i økende grad som del av et kollektivt minne som forvaltes og videreformidles mellom generasjoner.

Historien om terrorangrepet må fremover fortelles, forklares og settes inn i en større sammenheng, slik vi gjør med andre historiske hendelser. I dette opplegget skal elevene diskutere og reflektere rundt ulike kilder.

  • Hvilke kilder har vi for å fortelle historien om 22. juli 2011?
  • Hva kan de brukes til?
  • Hvilke kilder trenger vi for å forstå årsaker, konsekvenser og betydningen av 22. juli i dag?

Opplegget var opprinnelig utviklet til undervisningstilbudet «Min historie – personlige historier fra og om 22. juli». Her inngår den som en refleksjonsoppgave etter at elevene har sett 22. juli-senterets utstilling, og som en forberedelse til et møte med vitner.