22. juli-senteret

Informasjon til foresatte

22. juli-senteret formidler en alvorlig historie. Historien om terrorangrepet er dramatisk og kan virke skremmende. Noen ungdommer vil reagere sterkt, og besøkende skoler oppfordres til å sikre at foreldre/foresatte er godt informert i forkant av elevenes besøk.

Dette informasjonsskrivet kan lastes ned og distribueres til foreldre/foresatte før besøket:  Informasjon til foresatte (PDF)