22. juli-senteret

Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli

Foto: Fartein Rudjord / 22. juli-senteret

I undervisningsopplegget «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli» får elever møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold.

Om undervisningstilbudet:

  • 3 timers undervisningsopplegg i 22. juli-senterets lokaler i Teatergata 10
  • Elevene møter vitner som på ulike måter kom tett på terroren og får høre deres historier om tiden før, under og etter angrepene
  • Klassen engasjeres gjennom refleksjonsoppgaver og gruppearbeid
  • Opplegget legger til rette for dialog mellom elever og vitner

NB: Vær oppmerksom på at «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli» kun tilbys på fredager. Bestillingen må gjøres minst én uke i forkant.

Relevans og læringsverdi

Vitnenes fortellinger er verdifulle, både fordi de gir innsikt i hva som skjedde og hvordan terroren virket inn på enkeltmennesker og samfunn, men også fordi de minner oss om at det skjedde.

Gjennom vitneberetningene får elevene møte menneskene bak tall og fakta. Møter mellom vitner og skoleklasser er en sterk måte å formidle historiene fra 22. juli på. Ved å lytte til de berørtes historier, og komme i dialog med vitnene, får også elevene mulighet til å være aktører i vår felles minneprosess og utvidelsen av den offentlige, demokratiske samtalen om 22. juli. De personlige historiene kan legge til rette for diskusjon og refleksjon rundt terror og tilgrensende tematikk, og berøre spørsmål knyttet til alt fra radikalisering, politisk engasjement, demokrati og sikkerhet, til mental helse og historiebruk.

Høsten 2017 startet de første elevene som ikke var født 22. juli 2011 på skolen, og i fremtiden vil historiene fra de som var der bli enda viktigere vitnesbyrd om det som skjedde. De som er berørt, vil alltid bære med seg sine, unike historier fra angrepene, men et viktig formål med undervisningen er å skape nærhet til disse historiene, slik at elevene selv kan reflektere rundt og skape egne erfaringer knyttet til 22. juli.

Flere overlevende og pårørende har fortalt sine historier i media og i biografier. Andre har gitt uttrykk for et ønske om å fortelle, uten at de har funnet anledning til det. 22. juli-senteret ønsker gjennom «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli» å være en arena hvor fortellingene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng.

Opplegget er en del av et dokumentasjons- og undervisningsprosjekt som har som mål å løfte frem og bevare personlige historier fra 22. juli.

Les mer om prosjektet, se vitneberetninger i form av videoklipp og les tekster delt av overlevende, etterlatte og berørte her.

 

Deltakelse i vitnesamtaler utenfor 22. juli-senterets regi.