22. juli-senteret

Samarbeid: Demokratilæring på Utøya

«Demokratilæring på Utøya» er et gratis opplæringstilbud for elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Tilbudet består av 3-dagers seminarer på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

«Demokratilæring på Utøya» er et samarbeid mellom 22. juli-senteret, UtøyaThe European Wergeland Centre (EWC), og Rafto Foundation for Human Rights.

22. juli og demokratisk beredskap

Etter 22. juli 2011 har Utøya blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, bidrar «Demokratilæring på Utøya» til å utvikle demokratisk beredskap hos ungdom. Tre dager på Utøya gir elever og lærere verktøy til å snakke om 22. juli og bringe demokratilæring inn i klasserommene.

«De snakker uten manus, klart og fritt og litt emosjonelt, og trekker tråder fram og tilbake mellom tragedien på Utøya og nødvendigheten av demokratilæring. Det ble kjempebra», sier kontaktlærer Bente Vinje ved Stav skole i Skedsmo. Hennes elever deltok i 2016, og gjennomførte etterpå aktiviteter med elever og foreldre.

Påmelding

For påmelding, spørsmål og mer informasjon, ta kontakt med Det Europeiske Wergelandssenteret.