22. juli-senteret

Til lærer

Vi anbefaler at både lærere og elever forbereder seg på et besøk til 22. juli-senteret. Dersom skolen ønsker det, kan vi tilrettelegge for at lærergruppen kommer på et studiebesøk i senteret før skolen tar med sine elever. Vi ønsker å ha en god dialog med skolen og sørge for at alle føler seg ivaretatt og forberedt på et besøk til 22. juli-senteret.

Forberedelser før besøk i 22. juli-senteret

Elevene vil ha større utbytte av besøket hvis de har kjennskap til de faktiske hendelsene 22. juli 2011 på forhånd. Det er utarbeidet en presentasjon (PDF) som lærere kan ta i bruk til dette formålet. Denne presentasjonen inneholder et minimum av den forkunnskapen elevene bør ha før et besøk.

22. juli-senteret formidler en alvorlig historie. Noen elever kan reagere sterkt. Elever eller lærere kan også være mer eller mindre direkte berørt. Også av den grunn er det viktig at alle er godt forberedt, og at det går ut informasjon til foreldre/foresatte om besøket. Å være berørt etter 22. juli kan bety så mangt, og vi oppfordrer til å ta denne samtalen sammen med utgangspunkt i at ingens erfaring er uten betydning eller mindre verdifull. Det er utarbeidet et flerspråklig brev til foreldre/foresatte som kan lastes ned og deles ut i forkant av besøket: Informasjon til foresatte (PDF)

 

Læringsressurser

Den nye nettsiden er utviklet med spesiell vekt på digitale læringsressurser, bestående av fordypningstekster, oppgaver, begrepsforklaringer, litteraturtips og koblinger til kompetansemål for ungdomstrinnet og videregående. Læringsressursene anbefales til for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse i ett av 22. juli-senterets undervisningstilbud. Ressursene er også egnet som støtte til undervisning om 22. juli og tilgrenset tematikk i klasseromsundervisningen.

Tips til bruk av læringsressursene

Undervisningstilbudene «Hva skal vi lære bort om 22. juli?» og «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli» tilbys skoleklasser fra 9. trinn til Vg3.

Deltakelse i undervisningen bestilles her: påmeldingsskjema.