22. juli-senteret

Voksenopplæring: 22. juli – Verdier på prøve

22. juli – Verdier på prøve

Opplegget «22. juli – verdier på prøve» er et skreddersydd undervisningstilbud til grupper fra voksenopplæringen. Opplegget varer i to timer og består av tre deler:

1) En vandring i utstillingen, hvor gruppen blir kjent med fakta om terrorangrepet i 2011

2) En oppsummering med spørsmålsrunde

3) En gruppeoppgave som legger til rette for dialog og diskusjon knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter.

Undervisningen tar hensyn til språklige og kulturelle forskjeller, og gir anledning til at deltakerne kan uttrykke sin mening om grunnleggende verdier og utfordringer i samfunnet.

Forberedelser

I voksenopplæringsgruppene er det ofte mennesker som har personlige erfaringer knyttet til krig, konflikt og terror. Formidlerne i 22. juli-senteret er bevisste omkring at det kan være utfordrende å nærme seg 22. juli-tematikken med et slikt utgangspunkt. Vi oppfordrer lærere og elever til å snakke om tematikken og sette seg inn i hva utstillingen inneholder i forkant av besøket. For å på best mulig måte ivareta grupper og enkeltindivider, vil vi gjerne ha tett dialog med dere om utfordringer og tilrettelegging både før og etter et besøk i senteret.