22. juli-senteret

Samtalen om 22. juli

Foto: Fartein Rudjord / 22. juli-senteret

22. juli-senterets undervisningstilbud Samtalen om 22. juli henvender seg til skoleklasser fra 9. trinn til Vg3. Undervisningstilbudet bygger på det populære undervisningsopplegget Hva skal vi lære bort om 22. juli og er tilpasset 22. juli-senterets nye utstilling med samme navn.

Om undervisningstilbudet

  • 2,5 timers undervisningsopplegg som foregår i 22. juli-senteret i Teatergata 10, i undervisningsrom og i utstillingen Samtalen om 22. juli 
  • Gruppearbeid der gruppene skal skape sine egne samtaler om 22. juli med utgangspunkt i hvert sitt sitat tilknyttet terrorangrepet
  • Elevene skaper samtalene med et utvalg andre sitater, bilder og gjenstander
  • Plenumssamtale om gruppenes sluttprodukt

Norske skoleelever har i dag ingen, eller svært vage, minner fra 22. juli 2011. Disse elevene må lære om terrorangrepet slik de lærer om andre historiske hendelser.  Elevene har et stort behov for kunnskap om en av de mest skjellsettende hendelsene i Norge i nyere tid. Samtidig trenger de redskaper til å lese og tolke de mange referansene til 22. juli som preger den samtiden de lever i. Utstillingen og undervisningsopplegget «Samtalen om 22. juli» henvender seg i stor grad til disse elevene – som også har fått 22. juli inn på timeplanen med innføringen av nye læreplaner høsten 2020.

Falske nyheter og konspirasjonsteorier er et økende samfunnsproblem og en trussel mot demokratiet. I møte med disse er det viktig å hegne om en 22. juli-fortelling som består av ubestridelige, etterprøvbare historiske fakta. Det siste tiåret har samtidig vist at det finnes betydelige forskjeller i hvordan terrorangrepene forstås og forklares i elevenes samtid. Dette handler mer presist om hvordan man plasserer angrepet inn i en større kontekst, dersom det i det hele tatt gjøres.

Et sentralt omdreiningspunkt i både utstillingen og undervisningsopplegget er at historie til enhver tid er bevegelig og gjenstand for tolkning og fornying. Det er en overordnet målsetting å invitere skoleelever inn i samtalen som foregår i deres samtid, og ruste generasjoner uten egne minner til å lese referanser som omgir dem –  i kulturen og i det offentlige ordskiftet.

Nødvendige forberedelser

Vi anbefaler at skolene forbereder elevene godt før de besøker 22. juli-senteret. Elevene vil ha større utbytte av besøket hvis de har kjennskap til de faktiske hendelsene 22. juli 2011 på forhånd. Vi har utarbeidet en presentasjon som lærere kan ta i bruk til dette formålet. Presentasjonen inneholder et minimum av den forkunnskapen elevene bør ha før et besøk.