22. juli-senteret

Utstillingskart

A – Minnerom

B – Prologrom

C – 22. juli-rom

D – Vitnerom

E – Ettertidsrom

F – Paviljong