22. juli-senteret

Utstilling 2020

Utvikling av midlertidig utstilling

22. juli-senteret må flytte ut av sine nåværende lokaler grunnet rehabilitering av Regjeringskvartalet. Læringssenteret gjenåpner i midlertidige lokaler i Teatergata 10 i løpet av 1. kvartal 2020. Les mer om flytting her.

På grunn av flyttingen må det lages en ny utstilling. 22. juli-senterets nåværende utstilling forteller historien om 22. juli på stedet der angrepet startet, og at bygget selv forteller en historie, har vært et bærende element i formidlingen. Dette elementet av autentisitet er fraværende i lokalene vi har fått tildelt i midlertidig periode, og må på ulike måter kompenseres for gjennom en ny utstilling, tilpasset ny kontekst.

Ansvaret for å lage en ny utstilling er gitt til et arkitekt- og designteam bestående blant annet av Erlend Haffner, arkitekten bak Hegnhuset på Utøya, og Atle Aas – som i tillegg til å ha jobbet med utstillingen på Utøya var utstillingsarkitekt for dagens 22. juli-utstilling i Høyblokka. Teamet har også med seg dyktige designere fra Logic Interactive, som skal bidra med kompetanse innenfor interaktive løsninger og digitale læringsverktøy.

Utstillingen skal utvikles i tett samarbeid med 22. juli-senteret, og bygge på fagkompetanse og erfaringer gjort i læringssenteret så langt. Utviklingen forutsetter også en videreføring av tett dialog og godt samarbeid mellom senteret, Støttegruppa og AUF.

 

 

Her finner du prinsipper som ligger til grunn for arbeidet med utstillingen i midlertidig 22. juli-senter.

Grunnprinsipper