22. juli-senteret

Valgfagene

Kompetansemål

Innsats for andre

  • planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn

Demokrati i praksis

  • gjøre rede for grunnleggende demokratiske verdier, prinsipper og utfordringer

Medier og kommunikasjon

  • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
  • innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
  • reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

  • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
  • Medier og alternative medier
  • Internettbruk, chan-forum, ytringsfrihet, hatefulle ytringer
  • Rasisme, diskriminering, fordommer, toleranse, mangfold
  • Demokrati, demokratisk medborgerskap, trusler mot demokratiet