22. juli-senteret

Vitner i klasserommet

Mange berørte har lang erfaring med å snakke til skoleelever i 22. juli-senteret, på Utøya eller på egenhånd rundt om i landet. 22. juli-senteret får fra tid til annen henvendelser fra lærere eller andre som ønsker å komme i kontakt med mennesker som bor i nærområdet eller har bakgrunn derfra, som kan være aktuelle for et besøk knyttet til undervisning om 22. juli. Gjelder dette deg eller din skole? Ta kontakt med 22. juli-senteret på post@22julisenteret.no, og vi vil forsøke å formidle kontakt. Vi kan også bistå med råd og tips til pedagogiske rammer rundt bruk av vitnesamtaler i undervisningen. 

Hvis du selv er berørt og kunne tenke deg å bli kontaktet av skoler fra ditt hjemsted som ønsker å invitere til møter med elever, si gjerne ifra til oss, og vi kan sette deg opp som mulig deltaker i slike opplegg.

Har du lyst til å delta i undervisningen i regi av 22. juli-senteret, enten hos oss eller på Utøya – les mer her!