22. juli-senteret

Det offisielle Norges taler etter 22. juli

-

22. juli 2011, statsminister Jens Stoltenbergs tale på kvelden. Tekst eller video.
(Kilder: regjeringen.no og NRK.no)

23. juli 2011, statsminister Jens Stoltenbergs tale på morgenen. Tekst og video.
(Kilde: nrk.no)

23. juli 2011, H. M. Kongens tale. Tekst og video.
(Kilde: kongehuset.no)

24. juli 2011, statsminister Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke. Tekst eller video.
(Kilder: regjeringen.no og vgtv.no)

25. juli 2011, H.K.H. Kronprinsens appell på Rådhusplassen i Oslo. Tekst og video.
(Kilde: kongehuset.no)

25. juli 2011, statsminister Jens Stoltenbergs tale på Rådhusplassen i Oslo. Tekst eller video.
(Kilde: regjeringen.no og nrk.no/skole)

26. juli 2011, utenriksminister Jonas Gahr Støres tale ved minnemarkering i moskeen i Åkebergveien i Oslo. Tekst.
(Kilde: regjeringen.no)

29. juli 2011, statsminister Jens Stoltenbergs tale i Central Jamaat-moskeen i Oslo. Tekst.
(Kilde: regjeringen.no)

18. august 2011, statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aaslands tale ved semesterstart. Tekst.
(Kilde: regjeringen.no)

21. august 2011, H.M. Kongens tale ved den nasjonale minnemarkeringen i Oslo Spektrum. Tekst og video.
(Kilde: kongehuset.no)

En samling utvalgte taler og artikler som er holdt og skrevet av nåværende og tidligere statsminister etter 22. juli 2011. Tekst.
(Kilde: regjeringen.no)