22. juli-senteret

Undervisning

All undervisning i 22. juli-senteret inviterer skoleelever og lærere inn i ordskiftet om 22. juli og oppfordrer til aktiv deltakelse i forhandlingen om 22. julis betydning nå og i fremtiden. Undervisning om 22. juli 2011 dreier seg om å overføre kunnskap om de realhistoriske kjensgjerningene, men kanskje like viktig er det at tematikken åpner opp for sentrale verdidiskusjoner og refleksjoner for elever på ulike klassetrinn. Terroraksjonen var et angrep på både enkeltmenneskene og det norske demokratiet. Undervisningen har som målsetning å tilrettelegge for en diskusjon om 22. juli i lys av historiske så vel som samtidige, nasjonale så vel som globale fenomener og hendelser.

Mulighetene er mange for at samtaler om terrorangrepene kan fungere som innfallsvinkler til en mangfoldsfortelling som kan motvirke følelser av utenforskap og marginalisering i møte med storsamfunnet. Historien om 22. juli kan, om den formidles med kunnskap og klokskap danne utgangspunkt for en felleskapsfortelling for alle som bor i Norge i dag.

Planlegg et besøk i 22. juli-senteret

22. juli-senteret er et læringssenter som opplever stor pågang fra elever og lærere fra hele landet. For å ivareta hensynet til elever, lærere og øvrige besøkende, så vel som kvaliteten i vår undervisning, tilbyr vi kun tilrettelagte opplegg overfor skoleklasser, og alle besøk må bestilles på forhånd. 22. juli-senteret oppfordrer ikke skoleklasser til å dukke opp til senteret uanmeldt, da det da kan være risiko for at senteret ikke har kapasitet til å ta klassen imot.

Deltakelse i et av senterets fire undervisningstilbud bestilles her.

Midlertidig stengt fra august til november i forbindelse med flytting

Fra august til november arbeider vi med ny utstilling og flytter inn i nye lokaler. I denne perioden har vi derfor dessverre ikke mulighet til å ta imot besøk. For mer informasjon og oppdatering på vår prosess er du velkommen til å følge med på nyheter og FacebookHer kan du også lese mer om flyttingen.

Våre undervisningstilbud:

 • Hva skal vi lære bort om 22. juli?

  Undervisningsopplegget henvender seg til elever fra 9. trinn til vg3, og tar utgangspunkt i at ungdommer selv bør og kan være med på å bestemme hva som er viktig å lære, og lære bort om terrorangrepet 22. juli 2011.

  Les mer
 • Min historie - personlige fortellinger fra og om 22. juli

  «Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli» er 22. juli-senterets nyeste undervisningstilbud. I undervisningsopplegget får elever møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold.

  Les mer
 • Voksenopplæring: 22. juli - Verdier på prøve

  22. juli-senteret har egne undervisningsopplegg tilpasset voksenopplæring. Tilbudet tar hensyn til ulike gruppers språkkunnskap og kulturelle forskjeller.

  Les mer
 • Kort besøk med introduksjon og oppsummerende samtale (1,5 time)

  Til elever og lærere som av ulike grunner ønsker et besøk av kortere varighet, tilbyr vi en introduksjon til 22. juli-senteret og utstillingen, selvstendig utstillingsvandring og en oppsummerende samtale, hvor elevene får anledning til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner.