22. juli-senteret

10. august 

I dag, 10. august minnes vi Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept i sitt hjem for ett år siden og vi husker angrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

I tiden etter spurte Shan Mohammed som er nestleder i moskeens ungdomskomité: Hvorfor ville noen angripe oss? Hvorfor oss?

Etter terrorangrepet i 2011 sa vi: «Aldri mer 22. juli», men vi må fortsette å snakke om både 22. juli og 10. august.

21.juli møttes Shan Mohammed, Ina Libak og Jonas Gahr Støre til en samtale om 22. juli, 10. august og livet etterpå.

Følg denne lenken for å se hele samtalen.

https://www.facebook.com/22julisenteret/videos/286849829308711/


Bildebeskrivelse: Barnetegning laget av Alva etter et besøk i 22. juli-senteret. Alva skriver: «Vi er ikke lagd for krig. Vi er lagd for fred og kjærlighet».

 

 

 

22. juli 2011, 10. august 2019 og livet etterpå

Samtale med Ina Rangønes Libak, Shan Mohammed og Jonas Gahr Støre
tirsdag 21. juli 2011 kl. 11.00

Drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrepet på norske muslimer i Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019 ga dessverre 22. juli 2011 fornyet aktualitet. Begge angrepene ble utført av såkalt radikaliserte enkeltpersoner, men forestillingene og den høyreekstreme verdensanskuelsen som ligger til grunn for handlingene deles av store, globale fellesskap. Det er mange grunner til at det gir mening å trekke en linje fra 22. juli 2011 til 10. august 2019.

Dette har vært helt sentralt for 22. juli-senterets arbeid gjennom det siste året og det vil fortsette å være det fremover.

Vi skal høre fra to av menneskene som på hver sine måter ble rammet av terroren i 2011 og i 2019. Hvordan lever de videre etterpå? Hva tenker de om den ideologiske forbindelsen mellom de to angrepene og hva som må gjøres for å forhindre liknende angrep i fremtiden?

Tirsdag 21. juli kl. 11.00 fasiliterer 22. juli-senteret en samtale mellom Ina Rangønes Libak, leder i AUF og overlevende fra Utøya, Shan Mohammed, nestleder i Al-Noors Ungdomskomité og Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. 22. juli-senterets direktør Lena Fahre ønsker velkommen til arrangementet. Samtalen ledes av formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret, Anne Talsnes.

Av smittevernhensyn er ikke arrangementet i 22. juli-senteret åpent for publikum. Samtalen sendes direkte på Facebook, og vil deretter ligge tilgjengelig på våre nettsider.

Videoen ligger nå også tilgjengelig på 22. juli-senterets Facebook-side: https://www.facebook.com/watch/?v=286849829308711

 

Ni-årsmarkeringene 22. juli 2020

Grunnet pandemien og restriksjonene rundt den, blir det en annerledes markering i år både i Regjeringskvartalet og på Utøya. Markeringene blir streamet og Den nasjonale støttegruppen og AUF inviterer alle rundt i landet til å se dem digitalt.

Offisielle program for de digitale ni-årsmarkeringene 22. juli 2020 finner dere her.

22. juli-senteret åpner for besøkende onsdag 22. juli fra kl. 13 til kl. 19.

Som et smitteverntiltak tillates kun et begrenset antall besøkende i utstillingen samtidig. Vi minner om at berørte og etterlatte kan avtale egne visninger utenom åpningstidene.

 

22.  juli-senteret åpner for besøkende 

Åpningstider i sommer
torsdag – søndag kl. 11.00-16.00

Smitteverntiltak
På grunn av covid-19 tillates kun et begrenset antall besøkende i utstillingen samtidig. Besøkende kan bli bedt om å vente eller komme tilbake på et senere tidspunkt. Takk for forståelsen.

Velkommen til oss!

 

Åpning av ny utstilling i Teatergata 10

Fredag 26. juni kl. 11.30 inviterer 22. juli-senteret til digital åpning av den nye utstillingen Samtalen om 22. juli. Åpningen sendes direkte her og på 22. juli-senterets Facebook-side. Utstillingambassadørenes innslag kan du se her kort tid etter åpningsseremonien.

Den nye utstillingen ligger i midlertidige lokaler i Teatergata 10. Et steinkast unna Høyblokka videreføres 22. juli-senteret med ny utstilling, tilpasset en ny kontekst.

Les mer her.

Pressemelding

 

Historier om de vi mistet

Hvem var de, hva drømte de om, og hvordan minnes de av dem som husker dem best?

22. juli-senteret er et sted for læring, og et sted for å minnes. Gjennom utstilling, dokumentasjon og i undervisning, ønsker vi å belyse terrorens menneskelige kostnader – hvordan 22. juli rammet enkeltindivider.

I senterets minnerom og gjennom berørtes vitneberetninger, møter vi navn og ansikter på de som ikke lengre er med oss. Men hvem var de, og hva drømte de om? Det har vært et uttrykt savn fra etterlatte, men også publikum og skoleelever, å kunne bli kjent med de drepte ikke kun som ofre, men som de levende menneskene de var før 22. juli.

Se filmene som løfter frem historier om de vi mistet – fortalt av dem som husker dem best – og les mer om prosjektet her.

 

22. juli-senteret lanserer digital undervisningsplattform

Det er stor etterspørsel etter undervisningsopplegg som kan gjennomføres i både det fysiske og det digitale klasserommet. Som lærer har du lenge stått i en krevende situasjon og vi vil berømme dere alle for innsatsen dere legger ned for at elevene skal få et godt skoletilbud!

Ikke alle er fullt tilbake i klasserommene sine enda og det vil ta en stund før mange av klassene kan reise langveis for å besøke oss. Vi har heller ikke kunnet åpne den nye utstillingen i Teatergata 10 på grunn av situasjonen vi befinner oss i. Da kan den digitale undervisningsplattformen tas i bruk!

Oppleggene er basert på undervisningstilbud vi ordinært tilbyr i senteret. De er digitaliserte med filmer og oppgaver som lærere over hele landet kan tilpasse sin klasse og sin digitale kontekst. Vi har også utviklet en egen lærerside med tips til forberedelser og gjennomføring. Oppleggene er under utvikling og vi vil legge ut flere undervisningsopplegg fortløpende.

Har du ønsker eller tilbakemeldinger? Send oss gjerne en mail på post@22julisenteret.no