22. juli-senteret

Vi åpner snart i nye lokaler!

15. desember var siste åpningsdag i 22. juli-senteret før renoveringen av Høyblokka starter for fullt. Vi åpner igjen 30. mars 2020 i midlertidige lokaler i Teatergata 10.

På gjensyn!

 

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Nytt tilskudd til utstillingen: Historier om de vi mistet

22. juli-senteret skal videreføres med ny utstilling i midlertidige lokaler, tilpasset en ny kontekst. Historier om de vi mistet er et av flere nye tilskudd til utstillingen som åpner 30. mars.

Les mer om prosjektet her.

Skal du undervise om 22. juli?

I nedetiden er du velkommen til å benytte deg av våre mange læringsressurser. Her finner du både ferdige opplegg for skoleelever, fordypningstekster og vitneberetninger fra og om 22. juli 2011.

 

 

Minne og læring i Regjeringskvartalet

Denne læringsressursen er særlig rettet mot lærere som ønsker å ta med elever til Regjeringskvartalet i Oslo, for å lære om det første åstedet til angrepene 22. juli 2011 og om de demokratiske prinsippene som ble angrepet den dagen. Lærere kan implementere opplegget uavhengig av et besøk i 22. juli-senteret.

Her finner du en veiledning for gjennomføring av undervisningsopplegg «Minne og læring i Regjeringskvartalet».

Kart, informasjon om de ulike stedene og oppgaver ligger her. Nedlastbar versjonen  av samme innholdet ligger her (A3 størrelse med tekst på baksiden).