22. juli-senteret

Fortellinger om 22. juli: Historiebevissthet og kildekritikk

Om oppgaven

Elevene skal reflektere rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskutere kildenes innhold, verdi og mangler.

Opplegget gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, terrorangrepets årsaker og konsekvenser.

Samtidig fungerer opplegget som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet.

Tema: Historiebevissthet, kildekritikk og demokratisk medborgerskap

  • Tidsbruk: ca. 45 minutter x 2 (avhengig av organisering)
  • Anbefalt målgruppe: 9. trinn – Vg3

Oppgaven er fleksibel, og kan tilpasses ulike klassetrinn og elevgrupper. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag din egen versjon.

Finn lærerveiledningen for gjennomføring av oppgaven her.

Relevante fordypningstekster:

Tilregnelighetsspørsmålet 

Veier inn i ekstremisme

Breiviks radikaliseringsprosess – noen vanlige forklaringer

Høyreekstremisme 

Konspirasjonsteorien Eurabia 

Arbeiderpartiet i konspirasjonsteoriene

Antifeminisme

Kildeoppgave

Før dere går i gang med opplegget anbefaler vi at dere har sett introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen sammen i klasserommet. Bruk muligheten til å stille de spørsmålene dere har underveis!

Spill så av filmen under. Enten i grupper eller i plenum i klasserommet.

Sett dere i grupper etter lærerens instruks og svar på disse spørsmålene til filmen:

  1. Hva er en kilde?
  2. Hvilke eksempler på kilder nevnes i filmen?
  3. Kan dere komme på flere eksempler på hva som kan være en kilde?
  4. Hvorfor er det viktig å bruke flere kilder når vi skal lære oss noe om et nytt tema?

Gå gjennom svarene i plenum i klasserommet. Finn så frem kilden dere har blitt tildelt. Kildene med skjema ligger her. Diskuter spørsmålene i skjemaet til kilden deres og fyll inn svarene. Presenter så kilden og gruppas refleksjoner rundt kilden for resten av klassen.