22. juli-senteret

Fra propaganda til memes

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsopplegget Fra propaganda til memes er et samarbeidsprosjekt mellom HL-senteret, 22. juli-senteret og Al-Noor Islamic Centre. Gjennom dette samarbeidet trekker vi linjer mellom 2. verdenskrig og terrorangrepene 22. juli 2011 og 10. august 2019. Vi sammenligner nazistenes bruk av propaganda og karikaturer og dagens internettkultur med særlig fokus på konspirasjonsteorier og memes.

Sentrale begreper

  • Propaganda
  • Karikaturer
  • Reklame
  • Høyreekstremisme
  • Nazisme og ny-nazisme
  • Memes
  • Konspirasjonsteorier
  • Ideologi
  • Radikalisering

Om undervisningsopplegget

Klassen besøker både HL-senteret og 22. juli-senteret. Elevene arbeider med ulike kilder, der de skal reflektere rundt hvordan ulike interesser og ideologisk ståsted kan påvirke valg og fremstilling av kilder. Vi reflekterer og diskuterer rundt hvordan dette kommer frem i ulike uttrykk.

Begge oppleggene varer i 2,5 timer, kan gjennomføres samme dag, eller fordeles på to dager.

På HL-senteret får elevene mulighet til å se, utforske og diskutere ulik propaganda som ble brukt før og under 2. verdenskrig, sammen med uttrykk brukt i dag. Elevene øves i kildebruk, kritisk tenkning og får kunnskap om dehumaniseringsprosessene forut for Holocaust.

På 22. juli-senteret vil elevene både besøke senterets utstilling og delta i et undervisningsopplegg, der de skal utforske og bidra inn i ulike samtaler om 22. juli og tilgrensende tematikk. Elevene inviteres inn i samtalen som foregår i deres samtid, og vi ønsker å ruste generasjoner uten egne minner om 22. juli til å lese referanser som omgir dem i kulturen og i det offentlige ordskiftet.

Gjennom dette samarbeidet ønsker sentrene å legge til rette for en historiebevisst samtale om høyreekstremt tankegods – hva er likt og hva er annerledes i dette tankegodset? Hvilken symbolikk ble brukt på 30-40-tallet og hva har den med internettkulturen i vår tid å gjøre? Vi sa aldri mer 9. april, aldri mer 22. juli, men er det sånn at noen sider av historien er gjenkjennelige og videreført i internettkultur, holdninger og ideer i dag?