22. juli-senteret

Historier om de vi mistet

Hvem var de, hva drømte de om, og hvordan minnes de av dem som husker dem best?

22. juli-senteret er et sted for læring, og et sted for å minnes. Gjennom utstilling, dokumentasjon og i undervisning, ønsker vi å belyse terrorens menneskelige kostnader – hvordan 22. juli rammet enkeltindivider.

I senterets minnerom og gjennom berørtes vitneberetninger, møter vi navn og ansikter på de som ikke lengre er med oss. Men hvem var de, og hva drømte de om? Det har vært et uttrykt savn fra etterlatte, men også publikum og skoleelever, å kunne bli kjent med de drepte ikke kun som ofre, men som de levende menneskene de var før 22. juli.

I filmene under løfter vi frem historier om de vi mistet – fortalt av dem som husker dem best.

Om prosjektet

Historier om de vi mistet er et av flere nye tilskudd til vår nye utstilling i Teatergata 10. Prosjektet dokumenterer og bevarer etterlatte familiers egne historier om ofrenes levde liv gjennom filmopptak, og skal være en fast del av utstillingen. På lik linje som det eksisterende vitneprosjektet, vil det på lang sikt legges til rette for at de familier som ønsker det får mulighet til å dele historier om sine kjære. Vi har en ambisjon om at senteret skal kunne favne så mange av historiene som mulig.